Apie projektą

Lietuvoje nėra architektūros muziejaus, o neseno periodo architektūros palikimas nesustabdomai nyksta. Tai, deja, apima ne tik fizinę konkrečių pastatų būklę, bet ir sistemingos informacijos nebuvimą; nėra įstatyminės bazės ir svertų tokios architektūros paveldui išsaugoti ir įvertinti. Todėl projektu „modernizmas.lt“ siekiama sukurti dvidešimtojo amžiaus Lietuvos architektūros duomenų bazę, kuri būtų naudinga šios architektūros tyrėjams, architektams, istorikams. Duomenų bazė skirta supažindinti visuomenę su neseno periodo palikimu, formuojant viešąją nuomonę ir lavinant architektūrinio paveldo klausimais. Tikimės, kad šis projektas inicijuos tolimesnius modernizmo architektūros Lietuvoje tyrimus ir užpildys kai kurias informacijos spragas.

Lietuvos modernizmo architektūros duomenų bazė „modernizmas.lt“ projektu siekiama sukurti Lietuvos modernizmo architektūros (1920-1990) duomenu bazę, kuri yra talpinama ir nuolat papildoma internete – www.modernizmas.lt. Tai tęstinis projektas, kurio pirmojo etapo vykdymą iš dalies parėmė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Pagrindinis projekto tikslas – modernizmo architektūros Lietuvoje duomenų bazės įdiegimas ir tąsa. Projektu siekiama:
Prisidėti prie modernizmo architektūros Lietuvoje išsaugojimo, visuomeninio statuso, požiūrio į šį palikimą formavimo ir tolimesniu tyrimų, kaupiant, analizuojant ir teikiant informacija apie neseno periodo architektūrą.
Sudaryti galimybes neribotai projekto rezultatų geografinei sklaidai, skatinti tarptautinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą modernizmo architektūros išsaugojimo ir tyrimų srityse. Sukurti sąlygas, projekto tęstinumui. Neribotą laiką išsaugoti sukurtą duomenų bazę ir ją nuolat papildyti.
Įtraukti į šio paveldo pažinimo ir tyrimo veiklą Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, bendradarbiauti su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis.
Sisteminės duomenų bazės dėka palengvinti konkrečių pastatų, architektų, ar periodo palikimo paieškas ir duomenų grupavimą; taip palengvinti tyrėjų darbą. Inicijuoti platesnius Lietuvos modernizmo architektūros tyrimus ir siekti jos išsaugojimo.

Projektas, vykdomas trimis pagrindiniais etapais. Pirmame etape, 2009 metais sukurta reikalinga duomenų bazė (programinė dalis) remiantis turimais pavyzdžiais (DoCoMoMo duomenų baze ir kt.), sudarytas pirminis objektų sąrašas, parengta aprašo forma, įgyti internetinės svetainės vardai ir talpa, sukurtas svetainės medis ir dizainas.

Antrame etape, 2010 metais bus renkama, sisteminama ir talpinama medžiaga apie minėto laikotarpio architektūros pavyzdžius. Tuo tikslu ruošiami 1920 – 1990 m. architektūros tyrimai. Turima medžiaga apdorojama (kiekvienas pastatas aprašomas pagal pirmame etape sukurtą ir patvirtintą aprašo formą, parengiamos iliustracijos: kiekvieno pastato planai, fasadai, pjūviai, originalios ir dabartines situacijos foto) ir talpinama duomenų bazėje.
Trečiajame etape planuojama sukurti interaktyvų skaitmeninį žemėlapį, kuriame bus sužymimos pastatų vietos, galima rasti informacija apie jų būklę, tuo pagrindu vykdomi įvairūs modernizmo architektūros Lietuvoje tyrimai. Ateityje sukurtame puslapyje numatoma galimybė talpinti su nagrinėjama tema susijusius straipsnius, inicijuoti diskusijas, eksponuoti nuotraukų galerijas ir pan.