Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

 • Darbo vietos
  1926 m. – Susisiekimo ministerija, jaunesnysis inžinierius,
  1927–1929 m. – Lietuvos universitetas, Architektūros katedra, jaunesnysis asistentas,
  1929–1939 m. – privatūs projektai,
  1939–1943 m. – Vilniaus miesto vyr. inžinierius ir architektas,
  1941 birželio 24 d. – 1941 rugpjūčio 5 d. – Laikinosios vyriausybės narys, Komunalinio ūkio ministras,
  1942–1944 m. – Vilniaus universitetas, dėstytojas,
  1944 m. – lietuvių gimnazijos piešimo ir architektūros perspektyvos mokytojas (Eichštatas, Vokietija),
  1946–1949 m. – UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Jungtinė tautų pagalbos ir atstatymo administracija) universitetas (Miunchenas, Vokietija), dėstytojas (docentas),
  1949–1958 m. – Darbų ir statybos departamentas (Melburnas, Australija), architektas projektuotojas,
  1952–1953 m. – Melburno lietuvių kultūros fondo pirmininkas (Melburnas, Australija),
  1961–1966 m. – Paminklų konservavimo institutas, Kauno skyrius, architektas,
  1961 m. – Miestų statybos projektavimo institutas, vyr. architektas,
  1966–1968 m. – Techninis skyrius, vyr. specialistas,
  1970–1984 m. – Paminklų konservavimo institutas (Vilnius), vyr. specialistas, architektas konsultantas.
 • Įgyvendinti objektai
  1926 m. Juozo Landsbergio gyvenamasis namas; nuo 1929 m. Prancūzijos Respublikos pasiuntinybė Kaune (V. Putvinskio g. 14),
  1927 m. – Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia (Pasvalio raj.),
  1928 m. – Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia (Kybartai),
  1928 m. – A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas (V. Putvinskio g. 64, Kaunas),
  1930 m. – Vytauto Didžiojo universiteto akių ir ausų klinika (Kaunas),
  1930–1931 m. – Valstybės teatras (Kaunas, dab. Kauno muzikinis teatras), – rekonstrukcija,
  1930 m. – Marijampolės apskrities kalėjimas,
  1930–1936 m. – Biržų gimnazija,
  1930–1936 m. – Panevėžio mergaičių gimnazija,
  1930-1931 m. – Apaštališkojo Sosto nunciatūra (V. Putvinskio g. 34 g., Kaunas), Fiziško auklėjimo rūmai
  Kauno politechnikos institutas, Chemijos fakultetas
  „Pienocentro“ bendrovės administracinis pastatas
 • Tekstai ir pasisakymai(straipsniai, knygos, pranešimai)

  Paskelbti straipsniai urbanistikos, architektūros ir gamtos apsaugos temomis.

 • Apdovanojimai
  1937 m. – Garbės diplomas tarptautinėje parodoje (Paryžius) už Pienocentro“ rūmų architektūrą, 1947 m. – UNRRA universitetas (Miunchenas, Vokietija), docentas, 1973 m. – nusipelnęs LTSR architektas.
 • Profesinis spaudas ir parašas
 • Gimimo data ir vieta
  1893 m. kovo 10 d. Linkavičiai, Pakruojo valsčius
 • Tėvai ir seneliai
  Tėvas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis
  Motina Česlava Lukaševičiūtė
 • Išsilavinimas iki studijų
  1899 m. – Ugonicevos pradinė mokykla,
  1900–1904 m. – N. ir A. Medvednikovų gimnazija (Maskva),
  Realinė mokykla Vilniuje
 • Architektūros studijos
  1913–1918 m. – Rygos gimnazija, Rygos politechnikos institutas, Architektūros fakultetas (Ryga),
  1922 m. – Lietuvos universitetas, Technikos fakultetas (Kaunas),
  1926 m. baigė Romos universitetą (Italija) (Regia Scuola Superiore di Architettura), Architektūros fakultetas.
 • Šeimyninė padėtis
  pirmoji žmona Ona Jablonskytė-Landsbergienė, kalbininko J. Jablonskio dukra. sūnūs Vytautas Landsbergis, muzikantas ir politikas bei Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis, Australijos lietuvių spaudos ir radijo darbuotojas. antroji žmona – Elena Kurklietienė, rašytojos Elenos Kurklietytės motina.
« Atgal