Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  spausdinti      atgal

1.1. Pirminis pavadinimas, buvę pavadinimai:

Respublikinė biblioteka

1.2. Dabartinis pavadinimas:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

1.3. Gatvė ir namo nr.:

Gedimino pr. 51

1.4. Miestas/miestelis/kaimas ir pašto indeksas:

Vilnius, 01504

1.5. Rajonas:

Vilniaus apsk., Vilniaus m.

1.6. Tipas:

administraciniai

1.7. Apsaugos statusas/data/nuoroda:

Registrinis (įrašytas į LR Kultūros vertybių registrą 1993), unikalus kodas 15959, http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=15959

2.1. Pirminė paskirtis:

Respublikinė biblioteka

2.2. Sukūrimo laikotarpis:


XXa.IIp.(1945-1990)

2.3. Sukūrimo datos: projektas/pastatymas

1954/1963

2.4. Objekto autoriai/gamintojai (architektas, inžinierius, konstruktorius, biuras, įmonė, etc.):

Archit. Viktoras Anikinas, inž. Ciprijonas Strimaitis
Projekto - archit. Viktoras Anikinas (1918–1996?), interjero - archit. Vladimiras Oleiničenka (1924–1996); vitražo - dail. Antanas Garbauskas (1932)

2.5. Stilius

Socrealizmas

2.6. Asmenys ir įvykiai susiję su objektu

2.7. Bendras aprašymas (planinė erdvinė struktūra, medžiagos, konstrukcijos, fasadų kompozicija ir apdaila, detalės, interjerai)

Bibliotekos projektas, parengtas 1954 m., būdingas puošniojo socrealizmo stiliui: simetriška frontalinė neoklasicistinė kompozicija, kolonos, gausus lipdybinis dekoras sovietine tematika (knyga, žvaigždė, pjautuvas ir kūjis) bei komunizmo vadų (Markso, Engelso, Lenino ir Stalino) įamžinimas pagrindiniame fasade. Po Stalino mirties pasikeitus architektūrinei politikai projekto įgyvendinti nebespėta, o užsitęsus statybos darbams, fasado dekoras buvo supaprastintas, išlaikyta tik principinė neoklasicistinė struktūra. Pereinamasis laikotarpis iš socrealizmo į modernizmą aiškiai pastebimas bibliotekos viduje – interjeras papuoštas jau modernistinio stiliaus vitražu. Tuo metu tai buvo didžiausia Lietuvos biblioteka (bendras plotas 768 kv. m).

2.8. Rekonstrukcijos ir pakeitimai (autoriai, datos):

Rekonstruojamas pagal projektą: Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato rekonstrukcijos projektas, Projektiniai pasiūlymai, proj. vadov. archit. L. Majerienė, JAD, Vilnius, 2006

2.9. Dabartinė paskirtis/panauda:

Nacionalinė biblioteka

3.1. Bendras įvertinimas (techninė, socialinė, estetinė, istorinė vertė)

Architektūrinė vertė: pereinamasis laikotarpis iš socrealizmo į modernizmą - objektas suprojektuotas ankstyvu stalinizmo laikotarpiu, tačiau užsitęsus statybai ir pasikeitus architektūrinei politikai, jo dekoras supaprastintas.
Socialinė vertė: liudija ankstyvojo sovietinio laikotarpio (stalinizmo) kultūros politiką - kiekvienos respublikos sostinėje pastatyti svarbiausiųjų kultūros objektų triadą: operos teatrą, respublikinę biblioteką ir pagrindinį kinoteatrą (visi objektai Vilniuje suprojektuoti stalininiu laikotarpiu, bet biblioteka baigta statyti vėliau).

3.2. Dabartinė būklė/autento išlikimas:

Renovuotas išlaikant požymius

3.3. Pagrindiniai šaltiniai ir nuorodos:

1. Vilnius 1900-2012. Naujosios architektūros gidas, Vilnius: Architektūros fondas, Baltos lankos, 2011, p. 104.
2. Ramonienė D. Respublikinė biblioteka, in: Lietuvos istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, Vilnius, 1988.
3. Respublikinės bibliotekos projektinė byla, 1954, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1036, ap. 11, b. 112.

3.4. Aprašą užpildė/data:

Marija Drėmaitė/2010

Objekto vieta žemėlapyje: atgal   

modernizmas.lt | © Visos teisės saugomos | Dizainas: aexn