KTU Chemijos fakultetas

  spausdinti      atgal

1.1. Pirminis pavadinimas, buvę pavadinimai:

Tyrimų laboratorija (Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos)

1.2. Dabartinis pavadinimas:

KTU Chemijos fakultetas

1.3. Gatvė ir namo nr.:

Radvilėnų pl. 19

1.4. Miestas/miestelis/kaimas ir pašto indeksas:

Kaunas, 50254

1.5. Rajonas:

Kauno apsk., Kauno m.

1.6. Tipas:

pramonės ir inžinerijos

1.7. Apsaugos statusas/data/nuoroda:

Saugomas valstybės kultūros paveldo objektas (2005), kultūros paveldo paminklas (2008), unikalus objekto kodas 1150, http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=1150

2.1. Pirminė paskirtis:

Karo pramonės mokslinių tyrimų laboratorija

2.2. Sukūrimo laikotarpis:


XXa. Ip. (1918-1940)

2.3. Sukūrimo datos: projektas/pastatymas

1933/1937

2.4. Objekto autoriai/gamintojai (architektas, inžinierius, konstruktorius, biuras, įmonė, etc.):

Architektas Vytautas Landsbergis (1893-1993)
Konstruktorius Anatolijus Rozenbliumas (1902-1973)

2.5. Stilius

Tarptautinio stiliaus modernizmas

2.6. Asmenys ir įvykiai susiję su objektu

1919 m. buvo įkurta Lietuvos kariuomenės Ginklavimo valdyba, kurios tikslas buvo tiekti kariuomenei ginklus bei įrangą; įgyti ir gaminti šias priemones; rūpintis amunicija taikos metu. 1931 m. priimtas sprendimas įsteigti aukšto lygio tyrimų laboratoriją sprogmenims bei cheminiam ginklui kurti bei tirti. 1932 m. Ginklavimo valdybos viršininkas pasiūlė išrinkti lietuvišką projektą konkurse, kurį laimėjo architektas V. Landsbergis, kadangi išstudijavo laboratorijų statybą užsienyje ir projektą detalizavo. Statybos darbai buvo pradėti 1933 m. Kaune. Gelžbetonio karkaso konstrukciją suprojektavo inžinierius A. Rozenbliumas, darbus vykdė rangovas Jechielis Kaplanas. Tyrimų laboratorijoje buvo 6 skyriai: organinės chemijos bei bakteriologijos – toksikologijos priešcheminei apsaugai ir cheminiam ginklui tirti; balistikos ir sprogstamųjų medžiagų; metalurgijos – mechanikos – optikos skyrius, skirtas savai karo pramonei kurti; neorganinės ir technikinės chemijos ir prekių tyrimo skyriai. Visą modernios architektūros kompleksą sudarė 5 pastatai: 1) Tyrimų laboratorija; 2) administracinis pastatas su automatine telefonų stotimi ir sargo butu; 3) metalo, medžio ir stiklapūčių dirbtuvės; 4) dujų generatorius ir 5) vandentiekio stotis. Pastaruosius tris pastatus projektavo Ginklavimo valdybos etatinis architektas Bronius Elsbergas. Laboratorijos darbas nutrauktas 1940 m. Lietuvą okupavus Rusijos kariuomenei.

2.7. Bendras aprašymas (planinė erdvinė struktūra, medžiagos, konstrukcijos, fasadų kompozicija ir apdaila, detalės, interjerai)

Pastatas 3 a. su mezoninu, pastoge bei rūsiu. Planas simetriškos kompozicijos, ištęsto, pusiau uždaro plano, abiejuose galuose jį pratęsia nedideli dviaukščiai sparnai. Centrinį įėjimą su centrine laiptine pabrėžia vertikalus neryškus rizalitas. Planavimas koridorinės sistemos. Abiejuose sparnuose yra pagalbinės laiptinės. Abipus centrinės laiptinės yra keleivinis ir krovininis liftai. Rūsys užima šiek tiek didesnį plotą nei pastatas, jis yra sujungtas požeminiu tuneliu su naujuoju korpusu. Į g/b konstrukciją įmontuotos traukos spintos su ventiliacinėmis šachtomis. Gelžbetonio karkaso konstrukcija aiškiai pasireiškia baltai tinkuotuose fasaduose su juostinių langų eilėmis, kampiniu įstiklinimu bei retai sutinkamu Lietuvos architektūroje plokščiu stogu.

2.8. Rekonstrukcijos ir pakeitimai (autoriai, datos):

Kol kas nėra duomenų

2.9. Dabartinė paskirtis/panauda:

Mokymo įstaiga su laboratorijomis - KTU Chemijos fakultetas

3.1. Bendras įvertinimas (techninė, socialinė, estetinė, istorinė vertė)

Techninė: novatoriška g/b konstrukcija; estetinė: išsiskiria funkcionalizmo architektūros grynumu; istorinė: nacionalinės karo pramonės inžinerijos pasiekimas.
Išlikę ir išsaugota didžioji dalis išorės ir vidaus detalių, 2004 m. pilnai restauruota laboratorija III aukšte.
Autentiškas, labai gerai išlikęs objektas atitinkantis modernizmo architektūros kanonus, aukščiausio lygio modernizmo architektūros pavyzdys.

3.2. Dabartinė būklė/autento išlikimas:

Autentiškas

3.3. Pagrindiniai šaltiniai ir nuorodos:

1. Tyrimų laboratorijos statybos darbai, 1934-1935 // Kauno apskrities archyvas, F. 218, A. 2, B. 389.
2. Tyrimų laboratorijos įkūrimo eiga ir jos artimiausi uždaviniai, Kaunas, 1936 // Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 3, A. 1, B. 324.
3. Tyrimų laboratorija // Kauno architektūra, Vilnius, 1991, p. 287-289.
4. Tyrimų laboratorija // Lietuviškoji enciklopedija, t. 31, Bostonas, 1964, p. 220-222.

3.4. Aprašą užpildė/data:

Marija Drėmaitė, 2009

Objekto vieta žemėlapyje: atgal   

modernizmas.lt | © Visos teisės saugomos | Dizainas: aexn