Kauno technologijos universitetas, Statybos rūmai

  spausdinti      atgal

1.1. Pirminis pavadinimas, buvę pavadinimai:

Kauno politechnikos institutas, Statybos fakultetas

1.2. Dabartinis pavadinimas:

Kauno technologijos universitetas, Statybos rūmai

1.3. Gatvė ir namo nr.:

Studentų g. 48

1.4. Miestas/miestelis/kaimas ir pašto indeksas:

Kaunas, 51367

1.5. Rajonas:

Kauno apsk., Kauno m.

1.6. Tipas:

administraciniai

1.7. Apsaugos statusas/data/nuoroda:

Saugomas valstybės kultūros paveldo objektas (2010), unikalus objekto kodas 33441 http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=33441&lang=lt

2.1. Pirminė paskirtis:

Kauno politechnikos institutas, Statybos fakultetas

2.2. Sukūrimo laikotarpis:


XXa.IIp.(1945-1990)

2.3. Sukūrimo datos: projektas/pastatymas

1960/1964

2.4. Objekto autoriai/gamintojai (architektas, inžinierius, konstruktorius, biuras, įmonė, etc.):

Architektas Vytautas Jurgis Dičius

2.5. Stilius

Tarptautinio stiliaus modernizmas

2.6. Asmenys ir įvykiai susiję su objektu

Pirmieji KPI miestelio projektavimo darbai pradėti dar 1960 m., tuomečiame Miestų statybos projektavimo institute. Akademinis miestelis, kuris yra vienas pirmųjų tokio tipo kompleksų (ankščiau suprojektuotas Lietuvos Žemės ūkio universiteto miestelis), buvo projektuojamas kaip trijų zonų – mokslo, sporto ir gyvenamosios – kompleksas. Statybos fakultetas buvo pirmasis šiame miestelyje iškilęs pastatas. Statybos darbai, kaip tuomet įprasta, prasidėjo gana skubiai. Kaip prisimena architektas V. J. Dičius: „kad būtų skirtos lėšos ateinančių metų statybai, fakultetą reikėjo suprojektuoti ir parodyti valdžiai per 3 mėn“. Visgi, nors ir rengtas paskubomis, nors ir pritaikant „techninių aukštųjų mokyklų mokomojo korpuso tipinį projektą Nr. 936, suprojektuotą 1960 m. projektavimo institute „Giprovuz“, Maskvoje“ (KAA, f. R-1702, ap. 2, b. 139, l. 3), objektas padeda pamatus brandžios modernizmo architektūrinės kalbos kompleksui. Rūmai statyti dar nesant situacijos genplano, kuris galutinai suformuotas tik po 1966 m. išplėtus teritoriją (KAA, f. R-1126, ap. 1, b. 48, l. 22). Rytinį korpusą puošią dekoratyvinė ažūrinė kompozicija iš plieno juostų „Mūsų statybininkai“ (1965 m., autorius - Juozas Ruzgas), interjere, antro aukšto fojė, išlikusi akmens skaldos mozaika „Mokslas – taikai“ (1965 m., autorius - Boleslovas Klova (1927-1986)).

2.7. Bendras aprašymas (planinė erdvinė struktūra, medžiagos, konstrukcijos, fasadų kompozicija ir apdaila, detalės, interjerai)

Būdingas architekto V. Dičiaus ankstyvosios kūrybos pavyzdys byloja apie stiprią Bauhaus mokyklos įtaką sovietmečio modernizmui. Paprasčiausių geometrinių formų, šiek tiek persislenkantys tūriai, juodos ir baltos spalvų kontrastai pritaikyti didesnio mastelio architektūriniams elementams bei plokštumoms organizuoti, tam tikras žaismas komponuojant įstiklintas plokštumas ir juostas, kuklus įėjimą akcentuojantis stogelis – tai bemaž visas čia panaudotų kompozicinių sprendimų arsenalas. Pastato architektūrinė raiškai tiesiogiai padiktuota konstruktyvinių elementų.

2.8. Rekonstrukcijos ir pakeitimai (autoriai, datos):

Kol kas nėra duomenų

2.9. Dabartinė paskirtis/panauda:

Universitetas

3.1. Bendras įvertinimas (techninė, socialinė, estetinė, istorinė vertė)

Konstrukcija – būdinga laikmečiui, gelžbetonio karkaso ir plytų mūro derinys. Išlikę ir išsaugoti tūrinės erdvinės kompoziciniai sprendimai, kai kurie vidaus dekoro elementai. Autentiškas, gerai išlikęs objektas atitinkantis tarptautinius modernizmo architektūros bruožus.

3.2. Dabartinė būklė/autento išlikimas:

Renovuotas išlaikant požymius

3.3. Pagrindiniai šaltiniai ir nuorodos:

1. Kauno politechnikos instituto statybos fakulteto rūmai, Kauno apskrities archyvas (KAA), f. R-1702, ap. 2, b. 139.
2. Bučas, Jurgis. Kauno technologijos universiteto pastatai: istorija ir architektūra. Kaunas: Technologija, 2000.
3. Gluosnis Aleksandras. KTU Statybos rūmams – 40 metų // Studijų aidai, 2005 gegužės 25, p. 3.
4. Martynaitis Marijonas, Beveik 18 tūkstančių // Mokslas ir technika, 1970, nr. 12.

3.4. Aprašą užpildė/data:

Vaidas Petrulis, 2011-06-21

Objekto vieta žemėlapyje: atgal   

modernizmas.lt | © Visos teisės saugomos | Dizainas: aexn