Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

  spausdinti      atgal

1.1. Pirminis pavadinimas, buvę pavadinimai:

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia / Klaipėdos filharmonija

1.2. Dabartinis pavadinimas:

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

1.3. Gatvė ir namo nr.:

Rumpiškės g. 6

1.4. Miestas/miestelis/kaimas ir pašto indeksas:

Klaipėda, 91131

1.5. Rajonas:

Klaipėdos apsk., Klaipėdos m.

1.6. Tipas:

sakraliniai

1.7. Apsaugos statusas/data/nuoroda:

Objektas nėra saugomas

2.1. Pirminė paskirtis:

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

2.2. Sukūrimo laikotarpis:


XXa.IIp.(1945-1990)

2.3. Sukūrimo datos: projektas/pastatymas

1957/1962

2.4. Objekto autoriai/gamintojai (architektas, inžinierius, konstruktorius, biuras, įmonė, etc.):

Architektai Juozas Baltrėnas ir K. Zdančius. Inžinierius konstruktorius V. Žemaitis

2.5. Stilius

Socrealizmas

2.6. Asmenys ir įvykiai susiję su objektu

Klaipėdos katalikų bendruomenė po karo oficialiai buvo įregistruota 1948 m., jiems leista įsikurti nedidelėje Kristaus apaštalų bažnyčioje Bokštų gatvėje. Katalikai daug kartų sovietinės valdžios prašė leidimo pasistatyti naują bažnyčią. 1956 m. leidimas buvo gautas, o vieta parinkta miesto pakraštyje. Svarbiausi statybos iniciatoriai: arkivyskupas Liudvikas Pavilionis, kunigai V. Rašimas, Bronislovas Burneikis, B. Talaišis. 1957 m. birželio 30 d. Telšių vyskupas Petras Maželis pašventino kertinį bažnyčios akmenį, bažnyčiai suteiktas Marijos Taikos Karalienės titulas. Statinys buvo baigtas 1960 m., tačiau pradėjus vidaus įrengimo darbus, valdžios pozicija pasikeitė. Statybos organizatoriai kunigai L. Pavilionis ir B. Burneikis suimti, ir apkaltinus statybinių medžiagų spekuliavimu 1962 m. pradžioje įkalinti. Tais pačiais metais, pasitelkus sovietinę armiją, buvo nuverstas bokštas, išardyti altoriai (pirminis ir naujasis altoriai kurti dailininko Antano Kmieliausko), bažnyčia pertvarkyta į filharmoniją. Ir tik 1987 m. leista bažnyčią naudoti katalikų bendruomenės reikalams. Pirmosios pamaldos įvyko 1988 m. lapkričio 25 d. Bokšto atstatytas 1989 m., pagal pirminį Juozo Baltrėno projektą.

2.7. Bendras aprašymas (planinė erdvinė struktūra, medžiagos, konstrukcijos, fasadų kompozicija ir apdaila, detalės, interjerai)

Savo masteliu bei reikšme tai išskirtinis sakralinės paskirties objektas statytas sovietmečio Lietuvoje. Nors projektuota 1957 m., jau paskelbus kovą su „nesaikingumais architektūroje“, tačiau, matyt, dėl savo sakralinės paskirties pastatui naudota istorizmo ir liaudies meno formų dermė artima socrealizmo stilistikai. Išoriniai rusvu granitiniu tinku dekoruoti bažnyčios fasadai gana santūrūs, paįvairinti derinant horizontalių cokolinės dalies tinko juostų bei langų vertikalių ritmiką. Trikampiais užsibaigiantys langai – tam tikra tarpukario „tautinio stiliaus“ reminiscencija. Sekant Vakarų sakralinės architektūros tradicija, tūrinė-erdvinė kompozicija kurta pritaikant bazilikinį planą. Tiesa, trinavės erdvės vidurinioji nava savo aukščiu ryškiai neišsiskiria. Vizualinį bazilikos efektą dar labiau slopina gana platus karnizas, užstojantis viduriniąją navą žvelgiant iš išorės. Pagrindinis eksterjero akcentas – į viršų švelniai lieknėjantis, tarsi medinės varpinės, keturkampis 50 m aukščio bokštas, užsibaigiantis smaile. Interjero erdvinė organizacija bei dekoras (galingos arkados, kesonai, ąžuolo lapų motyvų lipdyba ir pan.) taip pat gana artimi socrealizmo architektūros principams.

2.8. Rekonstrukcijos ir pakeitimai (autoriai, datos):

Kol kas nėra duomenų

2.9. Dabartinė paskirtis/panauda:

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

3.1. Bendras įvertinimas (techninė, socialinė, estetinė, istorinė vertė)

Vienintelė Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu pastatyta mūrinė bažnyčia, pokario istoristinės architektūros stilistikos reprezentantas. Išlikę ir išsaugoti tūrinės-erdvinės kompoziciniai sprendimai, interjero elementai.

3.2. Dabartinė būklė/autento išlikimas:

Autentiškas

3.3. Pagrindiniai šaltiniai ir nuorodos:

1. Martinkus, Pranas. Klaipėda: mažasis vadovas, Vilnius: Mintis, 1988, p. 43.

3.4. Aprašą užpildė/data:

Vaida Petrulis, 2011-06-21

Objekto vieta žemėlapyje: atgal   

modernizmas.lt | © Visos teisės saugomos | Dizainas: aexn