Administracinių įstaigų pastatas

  spausdinti      atgal

1.1. Pirminis pavadinimas, buvę pavadinimai:

Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis gyvenamas namas

1.2. Dabartinis pavadinimas:

Administracinių įstaigų pastatas

1.3. Gatvė ir namo nr.:

Kęstučio g. 38

1.4. Miestas/miestelis/kaimas ir pašto indeksas:

Kaunas, 44310

1.5. Rajonas:

Kauno apsk., Kauno m.

1.6. Tipas:

administraciniai
gyvenamieji

1.7. Apsaugos statusas/data/nuoroda:

Saugomas valstybės kultūros paveldo objektas (2008), unikalus objekto kodas 32101
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=32101

2.1. Pirminė paskirtis:

Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis gyvenamas namas

2.2. Sukūrimo laikotarpis:


XXa. Ip. (1918-1940)

2.3. Sukūrimo datos: projektas/pastatymas

1932

2.4. Objekto autoriai/gamintojai (architektas, inžinierius, konstruktorius, biuras, įmonė, etc.):

Architektas Feliksas Vizbaras

2.5. Stilius

Tarptautinio stiliaus modernizmas

2.6. Asmenys ir įvykiai susiję su objektu

Daugiabutis gyvenamasis namas pastatytas bendrovės „Maistas“ vyriausiojo direktoriaus, žinomo tarpukario visuomenės veikėjo Jono Lapėno užsakymu. Šio namo butai buvo skirti nuomai. Pirmajame aukšte į gatvės pusę buvo parduotuvės, kituose aukštuose po du prabangius butus. „1933 m. kieme papildomai pastatyti garažai ir vairuotojų kambariai.“ „Nuo 1938 m. vasaros iki 1939 m. rugsėjo imtinai 9 kambarių butą su virtuve nuomojo Lenkijos pasiuntinybė; iki tol laikinai rezidavusi „Lietuvos“ viešbutyje; specialiai pasiuntinybei buvo išgriauta kapitalinė siena, skyrusi du butus, kad juos sujungtų į vieną patalpą. 1939 m. rugsėjo mėn. Lenkijos pasiuntinybė išsikėlė į kitą pastatą.” Po 1940 name buvo bendrabutis. Vėliau, sovietiniais metais, čia buvo įsikūręs mokslinių tyrimų institutas. Po nepriklausomybės atgavimo pastate įsikūrė įvairių komercinės įstaigos, pirmame aukšte „SEB banko“ patalpos.

2.7. Bendras aprašymas (planinė erdvinė struktūra, medžiagos, konstrukcijos, fasadų kompozicija ir apdaila, detalės, interjerai)

Namo vidinė struktūra organizuota simetriškai, apie centre išsidėsčiusį dvigubos laiptinės tūrį. Ūkinė ir pagrindinė laiptinės, viena nuo kitos atskirtos dekoratyvia stiklo sienele. Namo funkcinė organizacija remiasi koridorine sistema (įdomu, kad nepaisant to, kad namas skirtas prabangių butų nuomai – tualetai buvo koridoriaus gale). Namo funkcinis zonavimas derintas prie urbanistinės situacijos. Reprezentacinė, tamsiu granitiniu tinku apdailinta namo pusė atgręžta į Kęstučio gatvę. Į šią gatvė orientuotos ir reprezentacinės butų patalpos. Tuo tarpu kiemo pusėje „glaudėsi virtuvės su šaldymo spintomis, tarnaičių kambariai, miegamieji“. Viršutinis, šeštasis, aukštas skirtas bendrosioms gyventojų reikmėms, čia buvo salė su židiniu, na o pastogėje – sargo butas. Sovietiniais metais namas buvo nežymiai rekonstruoas: „penktajame dešimtmetyje po gaisro dvišlaitis čerpėmis dengtas stogas buvo pakeistas nauju – plokščiu, skardiniu. 1974-1978 išmontuotas kiemo laiptinės liftas, perstiklinta laiptinių sienutė.“ Konstrukcine prasme statinys buvo gana būdingas to laikmečio daugiabučių miesto gyvenamųjų namų statybai: „pamatai betoniniai, sienos mūrinės, perdangos metalo sijų ir betoninių blokelių“. Namo eksterjero architektūrinį sprendimą galime vertinti kaip pereinamojo laikotarpio iš istorizmą. Nors tūrinė – erdvinė statinio organizacija pabrėžtai simetriška, su šonuose išsikišusiais rizalitais, o viršutinę statinio dalį vainikuoja karnizas bei atikas, visgi nuo istorizmo laikotarpio gyvenamųjų namų statinys skiriasi savo pabrėžtu stačiakampiu dekoru. Platūs langai, lengvi balkonai, tiesių linijų žaismas suteikia namui gana aiškiai atpažįstamą vaizdą, padaro šį objektą vienu iš aiškiausiai identifikuojamų ir įsimenamų Kęstučio gatvės gyvenamųjų pastatų.

2.8. Rekonstrukcijos ir pakeitimai (autoriai, datos):

Kol kas nėra duomenų

2.9. Dabartinė paskirtis/panauda:

Administracinių įstaigų pastatas

3.1. Bendras įvertinimas (techninė, socialinė, estetinė, istorinė vertė)

Istorinė vertė: 1938–1939 m. buvo Lenkijos atstovybė. Architektūrinė vertė: statinys atspindintis ankstyvąsias modernizmo apraiškas Lietuvoje. Išlikę ir išsaugoti tūrinės-erdvinės kompoziciniai sprendimai, fasado elementai. Autentiškas, gerai išlikęs objektas iliustruojantis Kauno tarpukario architektūrinę tradiciją.

3.2. Dabartinė būklė/autento išlikimas:

Renovuotas išlaikant požymius

3.3. Pagrindiniai šaltiniai ir nuorodos:

1. Lapėno Gedimino statybos darbai. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 218, ap. 2, b. 2948.
2. Namas Kęstučio g. 38. In: Kauno architektūra, Vilnius, 1991, p. 133-134.
3. Lietuvos moderno pastatai / sud. Morta Baužienė, Jolita Kančienė. Vilnius: Savastis, 1998, objektas 29.

3.4. Aprašą užpildė/data:

Vaida Petrulis, 2011-06-21

Objekto vieta žemėlapyje: atgal   

modernizmas.lt | © Visos teisės saugomos | Dizainas: aexn