Fiziško auklėjimo rūmai

Pirmojo etapo statyboje rūmai formuoti iš pagrindinio tūrio, kuriame buvo įrengta didžioji 200 m2 gimnastikos salė („pritaikoma ir teniso žaidimams žiemos metu“), bei nedidelių šoninių korpusų, kurių pirmuose aukštuose buvo įrengtos erdvios vyrų ir moterų persirengimo patalpos su dušais ir kitais patogumais, instruktorių kambariai, greitosios pagalbos ir masažo kambariai, klasės. Taip pat dvi nedidelės sporto salės: mažoji mankštos salė ir fechtavimo salė. Antrame aukšte projektuota įrengti „gydymo ir antropometrijos skyrių su Rentgeno prietaisais ir diametrija, auditoriją su ekranu fiziško lavinimo filmoms demonstruoti, biblioteką ir skaityklą, posėdžių salę, direktoriaus kabinetą, profesoriumą, raštinę, redakciją ir propagandos skyrių, gimnastikos pabūklų sandėlį, solariumą (saulės vonioms terasa).“ Pastarasis elementas vėlgi glaudžiai susijęs su modernistine tradicija maksimaliai išnaudoti saulės šviesą. Kalbant apie architektūrinį sprendimą – į akis krenta simetrija, klasikinei architektūrai būdina fasado ritmika. Bene taikliausiai rūmų architektūrinį sprendimą atspindi paties architekto žodžiai: „Projektuodamas šiuos rūmus, architektas norėjo sujungti vienam pastate du dalykus, dvi formas: klasiką, pirmąjį didį fiziškos kultūros pionierių (Graikiją), su mūsų laikais. Abiejų salių korpusai stengtasi išdirbti pagal klasikinę dvasią, sumodernizuojant tik esminius dalykus, kiek to reikalauja šių dienų architektūra. Iš antros pusės, trobesys stengtasi projektuoti visiškai moderniai“. Vienas iš moderniausių sprendimų – puscilindrio formos sporto salės perdangos su viršutiniu apšvietimu. Kaip vėliau spaudoje mini pats architektas: „ieškota lengvos ir elegantiškos, ir žinoma ugniai atsparios konstrukcijos“. Pasirinkta „nauja gelžbetonio konstrukcija, taip vaidinama „Kreuzekrost“, kuri yra išrasta ir patentuota 1928 m. inž., dr. Stefan Szego“. Kiti statybos elementai tradiciniai – plytų sienos, gelžbetoniniai perdengimai, medinė stogo konstrukcija. Įdomu paminėti, kad objektas savo kompozicija gan artimas kitam V. Landsbergio projektuotam panašios paskirties statiniui – Klaipėdos pedagoginio instituto sporto rūmams (1938), kurie taip pat žemi, horizontalūs, simetriški, puošti istorizmui būdingomis detalėmis.

 • Bendras įvertinimas
  Novatoriškas sporto salės gelžbetoninis kevalas su stoglangiu. Pirmasis didelio sporto komplekso vystyto viso XX a. eigoje statinys. Išlikę ir išsaugoti tūrinės-erdvinės kompoziciniai sprendimai, vidaus planinė struktūra ir pastato elementai. Autentiškas, gerai išlikęs objektas atitinkantis saikingo modernizmo architektūros bruožus.
 • Pagrindiniai šaltiniai
  1. Landsbergis, Vytautas. Fiziško auklėjimo rūmai // Fiziškas auklėjimas, 1931, Nr. 2, p. 109-119.
  2. Fiziško auklėjimo rūmai // Bangos, 1932, Nr 19, p. 563.
  3. Fiziško auklėjimo rūmų įstatymą priėmus // Lietuvos aidas, 1932, birželio 11 d, p. 7.
  4. Landsbergis V., Milis S. Naujos sistemos gelžbetoninis perdengimas // Technikos apžvalga, 1935, Nr. 1, p. 24-26.
  5. Kūno kultūros rūmai. In: Kauno architektūra, sud. Algė Jankevičienė, Vilnius: Mokslas, 1991, p. 285-287.
  6. Lietuvos moderno pastatai / sud. Morta Baužienė, Jolita Kančienė. Vilnius: Savastis, 1998, objektas 15.
 • Aprašą užpildė/data
  Vaidas Petrulis, 2011-06-21
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  Lietuvos kūno kultūros akademija
 • Adresas
  Sporto g. 6, Kaunas 44221
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Kauno m.
 • Tipas
  Visuomeniniai
 • Laikotarpis
  XX a. I p. (1918-1940)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1931/1934
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis.
 • Stilius
  Modernizmas
 • Rekonstrukcijos ir pakeitimai(su datomis)
  Kol kas nėra duomenų.
 • Apsaugos statusas ir data

  Saugomas valstybės kultūros paveldo objektas (1992), unikalus objekto kodas 1149, http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=1149&lang=lt

  Yra Kauno Ąžuolyno sporto statinių komplekso dalimi, kuris yra saugomas valstybės kultūros paveldo objektas (2007), unikalus objekto kodas 31618,
  http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=31618&lang=lt

« Atgal