IX forto muziejus ir memorialas

Brutalistinės stilistikos urbanistinį ansamblį sudaro memorialas, muziejus bei administracinis-ūkinis pastatas. Architektūriniu požiūriu komplekse išsiskiria skulptūriška muziejaus kompozicija, sudaryta iš atskirų tarsi karo metu išsprogdintų ir įstrižai į reljefą įsmigusių blokų. Nuožulnios statinio dalys dengtos tipinėmis gelžbetoninėmis grindinio plokštėmis. Pastato interjere taip pat atvirai eksponuojamas monolitinis gelžbetonis. Vidaus erdvę puošia vitražai. Tokie sprendimai sukuria ne tik memorialo tematikai tinkamą rūsčią atmosferą, tačiau savo estetiniu sprendimu yra artimi Vakaruose tuo metu dar tik besiformuojančioms dekonstruktyvizmo idėjoms. Masyvus gelžbetoninis administracinio pastato stogas, kontrastuojantis su plačiomis langų juostomis, laužyta statinio konfigūracija, šį simboliškai menkiau aktyvų objektą taip pat įjungią į bendrą architektūrinę kompoziciją. Vizualiai itin išraiškinga A. Ambraziūno sukurta memorialinio ansamblio skulptūra. Tiek formų, tiek medžiagų (iš atvirai eksponuojamo monolitinio gelžbetonio) prasme ji darniai siejasi į bendrą visumą su architektūriniais objektais. Plačių betoninėmis plytelėmis grįstų takų, betoninių sienučių bei želdinių sistema atskirus ansamblio elementus jungia į darnią visumą.

 • Bendras įvertinimas
  Techninė: originali konstrukcija; estetinė: kompleksas yra ryškiausiais brutalizmo stilistikos pavyzdys Lietuvoje; istorinė: IX forto kompleksas sudaro vientisą ansamblį glaudžiai susijusį carinio ir sovietinio laikotarpio Lietuvos istorija, įprasmina čia žuvusiųjų II pasaulinio karo aukų atminimą. Išlikę ir išsaugota didžioji dalis išorės ir vidaus detalių. Autentiškas, labai gerai išlikęs objektas atitinkantis tarptautinius brutalizmo (viena iš modernizmo stilistinių tendencijų) architektūros bruožus.
 • Pagrindiniai šaltiniai
  1. Skulptoriai ir architektai – IX fortui // Literatūra ir menas, 1968 gegužės 18 d., p. 1.
  2. Skurvidas Valdas. Paminklai gimsta nelengvai // Literatūra ir menas, 1968 liepos 6 d., p. 2–3.
  3. Žemaitytė Aldona. Saulė eina ratu // Literatūra ir menas, 1976 lapkričio 13 d., p. 10.
  4. Vytaras Tadas. Kančia, kova, pergalė // Literatūra ir menas, 1984 birželio 23 d., p. 8–9.
  5. Biržys Jokūbas. IX forto memorialas // Statyba ir architektūra, 1984, Nr. 8, p.
  6. Kauno tvirtovės fortai. In: Kauno architektūra, Vilnius, 1991, p. 217–224.
 • Aprašą užpildė/data
  Vaidas Petrulis, 2011-06-20
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  Kauno IX forto muziejus
 • Adresas
  Žemaičių pl. 73, Kaunas 47435
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Kauno m.
 • Tipas
  Visuomeniniai
 • Laikotarpis
  XX a. II p. (1955-1990)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1966/1984
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Architektai Gediminas Baravykas (1940-1995) ir Vytautas Vielius. Skulptorius Alfonsas Ambraziūnas. Konstruktorius Ciprijonas Strimaitis. Vitražistas Kazimieras Morkūnas.
 • Stilius
  Modernizmas
 • Rekonstrukcijos ir pakeitimai(su datomis)
  Kol kas nėra duomenų.
 • Apsaugos statusas ir data

  Nesaugomas.

« Atgal