Kauno politechnikos institutas, Statybos fakultetas

Būdingas architekto V. Dičiaus ankstyvosios kūrybos pavyzdys byloja apie stiprią Bauhaus mokyklos įtaką sovietmečio modernizmui. Paprasčiausių geometrinių formų, šiek tiek persislenkantys tūriai, juodos ir baltos spalvų kontrastai pritaikyti didesnio mastelio architektūriniams elementams bei plokštumoms organizuoti, tam tikras žaismas komponuojant įstiklintas plokštumas ir juostas, kuklus įėjimą akcentuojantis stogelis – tai bemaž visas čia panaudotų kompozicinių sprendimų arsenalas. Pastato architektūrinė raiškai tiesiogiai padiktuota konstruktyvinių elementų.

 • Bendras įvertinimas
  Konstrukcija – būdinga laikmečiui, gelžbetonio karkaso ir plytų mūro derinys. Išlikę ir išsaugoti tūrinės erdvinės kompoziciniai sprendimai, kai kurie vidaus dekoro elementai. Autentiškas, gerai išlikęs objektas atitinkantis tarptautinius modernizmo architektūros bruožus.
 • Pagrindiniai šaltiniai
  1. Kauno politechnikos instituto statybos fakulteto rūmai, Kauno apskrities archyvas (KAA), f. R-1702, ap. 2, b. 139.
  2. Bučas, Jurgis. Kauno technologijos universiteto pastatai: istorija ir architektūra. Kaunas: Technologija, 2000.
  3. Gluosnis Aleksandras. KTU Statybos rūmams – 40 metų // Studijų aidai, 2005 gegužės 25, p. 3.
  4. Martynaitis Marijonas, Beveik 18 tūkstančių // Mokslas ir technika, 1970, nr. 12.
 • Aprašą užpildė/data
  Vaidas Petrulis, 2011-06-21
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  Kauno technologijos universitetas, Statybos rūmai
 • Adresas
  Studentų g. 48, Kaunas 51367
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Kauno m.
 • Tipas
  Visuomeniniai
 • Laikotarpis
  XX a. II p. (1955-1990)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1960/1964
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Architektas Vytautas Jurgis Dičius
 • Stilius
  Modernizmas
 • Rekonstrukcijos ir pakeitimai(su datomis)
  Kol kas nėra duomenų.
 • Apsaugos statusas ir data

  Saugomas valstybės kultūros paveldo objektas (2010), unikalus objekto kodas 33441, http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=33441&lang=lt

« Atgal