Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia / Klaipėdos filharmonija

Savo masteliu bei reikšme tai išskirtinis sakralinės paskirties objektas statytas sovietmečio Lietuvoje. Nors projektuota 1957 m., jau paskelbus kovą su „nesaikingumais architektūroje“, tačiau, matyt, dėl savo sakralinės paskirties pastatui naudota istorizmo ir liaudies meno formų dermė artima socrealizmo stilistikai. Išoriniai rusvu granitiniu tinku dekoruoti bažnyčios fasadai gana santūrūs, paįvairinti derinant horizontalių cokolinės dalies tinko juostų bei langų vertikalių ritmiką. Trikampiais užsibaigiantys langai – tam tikra tarpukario „tautinio stiliaus“ reminiscencija. Sekant Vakarų sakralinės architektūros tradicija, tūrinė-erdvinė kompozicija kurta pritaikant bazilikinį planą. Tiesa, trinavės erdvės vidurinioji nava savo aukščiu ryškiai neišsiskiria. Vizualinį bazilikos efektą dar labiau slopina gana platus karnizas, užstojantis viduriniąją navą žvelgiant iš išorės. Pagrindinis eksterjero akcentas – į viršų švelniai lieknėjantis, tarsi medinės varpinės, keturkampis 50 m aukščio bokštas, užsibaigiantis smaile. Interjero erdvinė organizacija bei dekoras (galingos arkados, kesonai, ąžuolo lapų motyvų lipdyba ir pan.) taip pat gana artimi socrealizmo architektūros principams.

 • Bendras įvertinimas
  Vienintelė Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu pastatyta mūrinė bažnyčia, pokario istoristinės architektūros stilistikos reprezentantas. Išlikę ir išsaugoti tūrinės-erdvinės kompoziciniai sprendimai, interjero elementai.
 • Pagrindiniai šaltiniai
  1. Martinkus, Pranas. Klaipėda: mažasis vadovas, Vilnius: Mintis, 1988, p. 43.
 • Aprašą užpildė/data
  Vaida Petrulis, 2011-06-21
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
 • Adresas
  Rumpiškės g. 6, Klaipėda 91131
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Klaipėdos m.
 • Tipas
  Sakraliniai
 • Laikotarpis
  XX a. II p. (1955-1990)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1957/1962
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Architektai Juozas Baltrėnas ir K. Zdančius. Inžinierius konstruktorius V. Žemaitis
 • Stilius
  Socrealizmas
 • Rekonstrukcijos ir pakeitimai(su datomis)
  Kol kas nėra duomenų.
 • Apsaugos statusas ir data

  Nesaugomas.

« Atgal