Krašto ūkio bankas

 • Pagrindiniai šaltiniai
  1. Vilnius 1900-2012. Naujosios architektūros gidas, Vilnius: Architektūros fondas, Baltos lankos, 2011, p. 63.
  2. Gmach B.G.K. w Wilnie, iš Architektura i Budownictwo, Warszawa, 1938, Nr. 11-12, p. 393-395.
  3. JUREVIČIENĖ, Jūratė. Pastatų naudojimas banko reikmėms Vilniaus centre. Gedimino pr. 14: paminklotvarkos sąlygos ir priešprojektiniai pasiūlymai. 1992, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 1556-106.
  4. SAMUKIENĖ, A. Pastatas Vilniuje, Gedimino pr. 14 paminklotvarkos sąlygos. 2000. Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir paveldo skyriaus fondai, PS-2927.
  5. Bankas, Lenino pr. 14, in: Vilniaus architektūra, V., 1985, p. 222-223.
 • Aprašą užpildė/data
  Marija Drėmaitė, 2010
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  Komercinis pastatas
 • Adresas
  Gedimino pr. 14, Vilnius 01103
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Vilniaus m.
 • Tipas
  Visuomeniniai
 • Laikotarpis
  XX a. I p. (1918-1940)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1936/1938
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Architektai Stanisław Gałęzowski, Jerzy Pańkowski, Jan Borowski
 • Stilius
  Modernizmas
 • Rekonstrukcijos ir pakeitimai(su datomis)
  Architektas Alvidas Songaila, 2005, rekonstrukcijos metu P korpusas išplėstas, užstatyti III-IV a., pažeminta R fasado I a. iškyša, pristatytas 2 a. kiemo priestatas, sunaikintas vidaus išplanavimas, interjeras.
 • Apsaugos statusas ir data

  Valstybės saugomas (2003), unikalus kodas 1075, http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=1075

« Atgal