LSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo rūmai

Meno kūriniai interjere: vitražo kompozicija „Šventė“ pirmojo aukšto fojė langų angose (1981, dail. Kazimieras Morkūnas); Kovo 11-osios salės batika (baltas Vytis raudono kryžiaus fone, 1992, dail. Kęstutis Balčikonis). Meno kūriniai eksterjere: prie Pirmųjų rūmų vidinio kiemo PV fasado pritvirtinti bronziniai bareljefai „Disputas“ ir „Kelias“ (1979–1981, skulptorius Steponas Šarapovas.

 • Pagrindiniai šaltiniai
  1. Vilnius 1900-2012. Naujosios architektūros gidas, Vilnius: Architektūros fondas, Baltos lankos, 2011, p. 165.
  2. Lietuvos Seimas, Sud. Motulaitė V., Venskevičius S., Gudavičius E., Vilnius, 1996.
  3. Lietuvos Seimas: iliustruota parlamento istorija (XX a.), Vilnius, 2001.
  4. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, Vilnius, 1988, t. 1, p. 355-358.
  5. Vilniaus architektūra, Sud. Jankevičienė A., Čerbulėnas K., Glemža J. ir kt., Vilnius, 1985, p. 227-230.
 • Aprašą užpildė/data
  Marija Drėmaitė, 2010
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  LR Seimo rūmai
 • Adresas
  Gedimino pr. 53, Vilnius 01109
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Vilniaus m.
 • Tipas
  Visuomeniniai
 • Laikotarpis
  XX a. II p. (1955-1990)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1982
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Architektai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai
 • Stilius
  Socmodernizmas
 • Apsaugos statusas ir data

  Registrinis (įrašytas į LR Kultūros vertybių registrą 1993), unikalus kodas 16563, http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=16563&lang=lt

« Atgal