Pigių butų kolonija, Savivaldybės administracinis pastatas

Nors funkciniu požiūriu statinys iliustruoja vieną iš pagrindinių moderniosios architektūros tipų – pigų bei racionalų būstą, tačiau stilistiškai objektą vargu ar galėtume apibūdinti kaip gryną modernizmo reprezentatantą. Statinio kompozicijoje išsiskiria simetriška ir gan sudėtinga statinio konfigūracija, siauri, vertikaliai orientuoti (kaip itin būdinga tarpukario Kauno architektūrai) langai, cokolinės dalies išryškinimas, karnizas. Visi šie elementai objektą apibūdina kaip saikingo, modernizuoto istorizmo pavyzdį, kuris atspindi tuo metu Lietuvoje vyravusias architektūrines tendencijas. Įdomu, kad to meto spaudoje minima, kad „iš oro šie namai žada labai išvaizdingai atrodyti, nes jų architektūrai yra panaudota lietuviškos medžio statybos motyvai: senų medinių varpinių, bokštų, sinagogų ir t.t. Tai bus pirmieji tikro lietuviško stiliaus mūriniai namai Kaune“. Panašių tendencijų galime įžvelgti pirminiame projekte, kur buvo suprojektuotas aukštas laiptuotas stogas, kiek panašus į koplytstulpio kompoziciją. Visgi vėliau, Kauno miesto savivaldybės skyriuje priimtas sprendimas, kad toks stogas „konstruktyviniu bei estetiniu žvilgsniu yra nepriimtinas. Jei yra reikalas daryti kaskadinės formos stogą, siūloma stogo vertikalę sienelę sumažinti iki minimumo (kaip Rotušės stogas), keičiant drauge proporciją tarp viršutinės ir apatinės dalies“.

 • Bendras įvertinimas
  Reikšmingas kaip tarpukario laikotarpio socialinio būsto funkcijos reprezentatas. Išlikę ir išsaugoti tūrinės-erdvinės kompoziciniai sprendimai. Autentiškas, gerai išlikęs objektas atitinkantis saikingo modernizmo architektūros bruožus.
 • Pagrindiniai šaltiniai
  1. Pirmieji lietuviško stiliaus mūro namai Kaune // Dienos naujienos, 1933, nr. 220, p. 2
  2. K. M. S. butų kolonija, Lietuvos centrinis valstybinis archyvas (LCVA), f. 1622, ap. 4, b. 304.
  3. Lietuvos moderno pastatai / sud. Morta Baužienė, Jolita Kančienė. Vilnius: Savastis, 1998, objektas 20.
 • Aprašą užpildė/data
  Vaidas Petrulis, 2011-06-21
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  VšĮ “Kauno regioninis inovacijų centras”
 • Adresas
  K. Petrausko g. 26, Kaunas 44156
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Kauno m.
 • Tipas
  Visuomeniniai
 • Laikotarpis
  XX a. I p. (1918-1940)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1933/1934
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Architektas Stasys Kudokas
 • Stilius
  Modernizmas
 • Rekonstrukcijos ir pakeitimai(su datomis)
  Kol kas nėra duomenų.
 • Apsaugos statusas ir data

  Nesaugomas

« Atgal