Profsąjungų kultūros rūmai

Monumentalus, plytų mūro, keturių aukštų, kvadratinio plano pastatas su centre esančia rotondine dalimi. Pagrindiniame fasade – aštuonių kolonų portikas su antablementu be frontono, be dekoro. Fasadai dažyti baltai, cokolinė dalis dengta pilku tinku, imituojančiu horizontalias rustų juostas. Šoniniuose fasaduose – pagrindinio fasado portiko atitikmenys – aštuoni piliastrai. Pastato plane centrinis rotondinės formos vestibiulis.

 • Bendras įvertinimas
  Tai būdingas pereinamojo laikotarpio iš socrealizmo į socmodernizmą pastatas, kurio architektūra pasižymi socrealizmui būdinga neoklasicistine kompozicija, tačiau pastatas nebeturi dekoro, kadangi po 1955 m. priimto nutarimo "Dėl nesaikingumų statyboje ir architektūroje pašalinimo" buvo skatinama atsisakyti neoklasicistinių puošybinių ornamentų. Inertiškai anksčiau suprojektuoti pastatai dar buvo statomi, tačiau atsisakoma juos dekoruoti.
 • Pagrindiniai šaltiniai
  Vladislovas Mikučianis, Norėjau dirbti Lietuvoje, V., 2001.
 • Aprašą užpildė/data
  Marija Drėmaitė, 2012
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  Profsąjungų kultūros rūmai
 • Adresas
  V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Vilniaus m.
 • Tipas
  Visuomeniniai
 • Laikotarpis
  XX a. II p. (1955-1990)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1956
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Tipinio kultūros rūmų su 1000 vietų sale projekto (archit. V. jemeljanovas) pritaikymas Vilniuje (archit. Algirdas Jasinskas)
 • Stilius
  Socrealizmas
 • Rekonstrukcijos ir pakeitimai(su datomis)
  2004 m. pastatas du kartus stipriai degė (lapkričio ir gruodžio mėn.), nukentėjo dalis pastato, įgriuvo perdangos ir dalis stogo.
 • Apsaugos statusas ir data

  Nesaugomas

« Atgal