Respublikinė biblioteka

Bibliotekos projektas, parengtas 1954 m., būdingas puošniojo socrealizmo stiliui: simetriška frontalinė neoklasicistinė kompozicija, kolonos, gausus lipdybinis dekoras sovietine tematika (knyga, žvaigždė, pjautuvas ir kūjis) bei komunizmo vadų (Markso, Engelso, Lenino ir Stalino) įamžinimas pagrindiniame fasade. Po Stalino mirties pasikeitus architektūrinei politikai projekto įgyvendinti nebespėta, o užsitęsus statybos darbams, fasado dekoras buvo supaprastintas, išlaikyta tik principinė neoklasicistinė struktūra. Pereinamasis laikotarpis iš socrealizmo į modernizmą aiškiai pastebimas bibliotekos viduje – interjeras papuoštas jau modernistinio stiliaus vitražu. Tuo metu tai buvo didžiausia Lietuvos biblioteka (bendras plotas 768 kv. m).

 • Bendras įvertinimas
  Architektūrinė vertė: pereinamasis laikotarpis iš socrealizmo į modernizmą - objektas suprojektuotas ankstyvu stalinizmo laikotarpiu, tačiau užsitęsus statybai ir pasikeitus architektūrinei politikai, jo dekoras supaprastintas. Socialinė vertė: liudija ankstyvojo sovietinio laikotarpio (stalinizmo) kultūros politiką - kiekvienos respublikos sostinėje pastatyti svarbiausiųjų kultūros objektų triadą: operos teatrą, respublikinę biblioteką ir pagrindinį kinoteatrą (visi objektai Vilniuje suprojektuoti stalininiu laikotarpiu, bet biblioteka baigta statyti vėliau).
 • Pagrindiniai šaltiniai
  1. Vilnius 1900-2012. Naujosios architektūros gidas, Vilnius: Architektūros fondas, Baltos lankos, 2011, p. 104.
  2. Ramonienė D. Respublikinė biblioteka, in: Lietuvos istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, Vilnius, 1988.
  3. Respublikinės bibliotekos projektinė byla, 1954, Vilniaus apskrities archyvas, f. 1036, ap. 11, b. 112.
 • Aprašą užpildė/data
  Marija Drėmaitė, 2010
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
 • Adresas
  Gedimino pr. 51, Vilnius 01504
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Vilniaus m.
 • Tipas
  Visuomeniniai
 • Laikotarpis
  XX a. II p. (1955-1990)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1954/1963
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Archit. Viktoras Anikinas, inž. Ciprijonas Strimaitis
  Projekto - archit. Viktoras Anikinas (1918–1996?), interjero - archit. Vladimiras Oleiničenka (1924–1996); vitražo - dail. Antanas Garbauskas (1932)
 • Stilius
  Socrealizmas
 • Rekonstrukcijos ir pakeitimai(su datomis)
  Rekonstruojamas pagal projektą: Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato rekonstrukcijos projektas, Projektiniai pasiūlymai, proj. vadov. archit. L. Majerienė, JAD, Vilnius, 2006
 • Apsaugos statusas ir data

  Registrinis (įrašytas į LR Kultūros vertybių registrą 1993), unikalus kodas 15959, http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=15959

« Atgal