Vyskupo Motiejaus Valančiaus (nuo 1945 J. Žemaitės) gimnazija

Pastatas dviejų aukštų, aiškaus funkcinio zonavimo, atskiruose tūriniuose blokuose patalpinant mokymo (klasės išdėstytos koridorine sistema), sporto bei iškilmių salės ir administracines bei pagalbines patalpas. Visos trys zonos apjungiamos išdėstytos apie centrinį tūrį, kuriame suformuota „salės tipo rekreacinė zona“. Centriniame bokštelyje buvo įrengta astronominė observatorija ir meteorologijos stotis. Ant stogo suformuota apžvalginė terasa. „Mokyklos klasės labai erdvios: salė beveik 8, klasės 3,3-3,5 ir net 4 metrų aukščio“. Toks sprendimas liudija apie modernistinį šviesos ir gryno oro prioritetą. Kaip gana modernų vidaus funkcinio zonavimo ypatumą derėtų išskirti itin erdvų, salės tipo fojė. Tiek fojė, tiek sporto salės perdangos suformuotos pasitelkiant gelbžbetonio konstrukciją, kurią padėjo įgyvendinti vienas iš ryškiausių to meto statybos inžinierių – Anatolijus Rozenbliumas. Tad Telšiuose pastatyta gimnazija buvo viena iš moderniausių mokymo įstaigų Lietuvoje tiek architektūrinės estetikos, tiek ir funkcinio zonavimo prasme. Laisvas planas, laisvai, asimetriškai išsidėstę angos, stiklo plokštumos, stogas-terasa, juodos ir baltos spalvų kontrastai – visa tai bylojo apie nuoseklų funkcionalizmų principų diegimą. Tiesa, „buvusi šios mokyklos mokytoja Beniuševičiūtė-Rubaževičienė pasakojo, kad mokytojai buvo labai išrankūs ir nenorėję tipinės mokyklos. St.Stulginskio projektas juos patenkinęs, nors ir buvęs vienas trūkumas – nebuvo numatytas balkonas salėje. Mokytojai savo iniciatyva sutiko paaukoti vieno mėnesio atlyginimą, kad būtų įrengtas balkonas“.

 • Bendras įvertinimas
  Tai vienas ryškiausių Lietuvos tarpukario moderniosios architektūros pavyzdžių. Objektas taip pat svarbus kaip gimnazijos funkcinio tipo reprezentantas. Pastate veikia švediška, nerekonstruota šildymo sistema. Išlikę ir išsaugoti tūrinės-erdvinės kompoziciniai sprendimai. Autentiškas, gerai išlikęs objektas atitinkantis tarptautinius modernizmo architektūros bruožus.
 • Pagrindiniai šaltiniai
  1. Lietuvos moderno pastatai / sud. Morta Baužienė, Jolita Kančienė. Vilnius: Savastis, 1998, objektas 14.
  2. Baužienė, Morta. Funkcionalumą teigęs architektas filosofas Steponas Stulginskis (1908-1995) // Archiforma, 2008, Nr. 1, p. 89-95.
  3. Telšių Žemaitės gimnazijos intrnetetinis puslapis. http://tzg.andernetas.lt/tzg/ [žiūrėta: 2010-11-07].
  4. Vaidas Petrulis, Telšių Žemaitės gimnazija (buv. M. Valančiaus gimnazija), http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?rt=3&oe=4&id=63
 • Aprašą užpildė/data
  Vaida Petrulis, 2011-06-21
Objekto vieta žemėlapyje
 • Dabartinis pavadinimas
  Telšių Žemaitės gimnazija
 • Adresas
  Šviesos g. 15, Telšiai 87123
 • Šalis ir rajonas
  Lietuva, Telšių raj.
 • Tipas
  Visuomeniniai
 • Laikotarpis
  XX a. I p. (1918-1940)
 • Statybos datos(projektas/pastatymas)
  1935/1936
 • Objekto autoriai(architektas, inžinierius, konstruktorius, etc.)
  Architektas Steponas Stulginskis, konstruktorius Anatolijus Rozenbliumas, rangovas Leonas Ritas.
 • Stilius
  Modernizmas
 • Rekonstrukcijos ir pakeitimai(su datomis)
  Kol kas nėra duomenų.
 • Apsaugos statusas ir data

  Saugomas valstybės kultūros paveldo objektas (1996), unikalus objekto kodas 4124, http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=4124

« Atgal